Followers

Sunday, May 30, 2010

Elemen dalam Proses Komunikasi

Terdapat empat elemen asas di dalam proses komunikasi iaitu;
1. sumber-penyampai (komunikator)
sumber ialah tempat bermulanya proses komunikasi sama ada individu, kumpulan atau sesiapa sahaja yang memulakan komunikasi dengan menghasilkan mesej.

2. mesej
mesej merupakan idea dan maklumat mahupun perasaan (emosi) yang ingin dikongsi bersama di antara sumber dan penerima. Mesej boleh disampaikan sama ada secara verbal atau bukan verbal. Mesej verbal adalah seperti perkataan (bahasa) manakala mesej secara bukan verbal termasuk air muka, pergerakan badan, nada suara, penampilan diri yang dapat menyokong komunikasi verbal.

3. saluran
saluran merupakan medium yang boleh digunakan oleh sumber untuk menyampaikan mesej kepada penerima. Saluran berbeza bergantung kepada bentuk komunikasi yang digunakan. Sebagai contohnya, komunikasi interpersonal menggunakan gelombang udara ketika berkongsi maklumat yang ingin disampaikan manakala komunikasi massa pula lebih bergantung kepada alat teknologi komunikasi dan media seperti internet, radio, televisyen dan akhbar.

4. penerima
penerima ialah individu, kumpulan ataupun orang ramai yang menjadi sasaran mesej. Sumber boleh menjadi penerima dan sebaliknya.

Selain daripada empat elemen asas di atas, masih terdapat beberapa elemen tambahan di dalam proses komunikasi termasuk maklum balas, gangguan, kesan dan persekitaran.

1. maklum balas
maklum balas ialah respons yang diberikan oleh penerima terhadap mesej daripada sumber.

2. gangguan
gangguan merupakan halangan yang menyebabkan proses komunikasi gagal atau tidak berkesan. Terdapat tiga jenis gangguan yang menghalang penerima menerima dan memahami mesej dengan baik iaitu sama ada gangguan dalaman, luaran atau semantik. Gangguan dalam berlaku disebabkan oleh keadaan psikologi penerima yang tidak stabil dan terganggu. Gangguan luaran pula ialah gangguan yang didapati secara fizikal seperti bunyi yang terlalu bising akan menghalang penerima daripada mendengar dengan jelas. Manakala gangguan semantik merupakan halangan yang wujud akibat faktor bahasa dan penggunaan perkataan. Sebagai contohnya loghat sesebuah negeri di Malaysia memerlukan seseorang itu memahami penggunaan perkataan berdasarkan perbezaan bahasa dan adat budaya setempat. Oleh itu, situasi ini akan mewujudkan reaksi emosi yang berbeza bergantung kepada pemahaman penerima sama ada emosi marah, gembira atau malu.

3. kesan
kesan ialah apa yang didapati hasil daripada proses komunikasi yang berlaku. Kesan boleh dilihat sama ada secara kognitif, perasaan atau tingkah laku.

4. persekitaran
persekitaran merangkumi situasi atau tempat yang mana berlaku proses komunikasi.

1 comment:

Anonymous said...

Salam dr.. terima kasih dan sangat bermanfaat. Sangat gembira jika dr kongsikan penjelasan yang lebih mendalam tentang enkod dan dekod dalam komunikasi interpersonal. Syukran :))

LinkWithin