Followers

Wednesday, June 19, 2013

Kertas Kerja SAFI 2013-MEMBANGUNKAN FALSAFAH MEDIA DAN KOMUNIKASI ISLAM DI MALAYSIA

Sekadar berkongsi.....

MEMBANGUNKAN FALSAFAH  MEDIA DAN KOMUNIKASI ISLAM DI MALAYSIA

Rosmawati Mohamad Rasit
Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan, FPI UKM


Abstrak
Bidang media dan komunikasi sering merujuk kepada falsafah dan konsep Barat khususnya mengenai teori-meta, teori dan model serta hala tuju perbincangan isi kandungan kursus. Walaubagaimanapun, terdapat sarjana media dan komunikasi Islam yang berpendapat bahawa bidang ini perlu dilihat dari perspektif agama Islam dalam membincangkan falsafah media dan komunikasi agar tidak mengabaikan nilai sosial, dimensi budaya dan konteks agama itu sendiri. Justeru, kertas kerja ini merupakan kajian awal penerokaan sorotoan literatur dalam mengenal pasti sejauhmana peluang dan ruang dalam membangunkan falsafah media dan komunikasi Islam sebagai alternatif pembangunan perspektif media komunikasi selain daripada Barat di Malaysia. Hasil daripada penerokaan awal berupa sorotan literatur, kajian ini mendapati wujudnya peluang dan ruang bidang media dan komunikasi ini untuk dilihat dari aspek falsafah paradigma ilmu Islam.

Kata kunci: Media, Komunikasi Islam, teori media, teori komunikasi, paradigma ilmu Islam


No comments:

LinkWithin