Followers

Tuesday, May 22, 2012

Filem Berunsurkan Keagamaan (Islam) Vs. Filem IslamBanyak pihak yang skeptikal dengan kewujudan filem yang berunsurkan keagamaan (Islam) apatah lagi filem Islam dalam industri filem tempatan. Apatah lagi jika membincangkan tentang mesej dakwah yang terdapat dalam filem-filem yang bergenre sedemikian. Isu ini telah banyak diungkapkan dan perbincangannya masih berlegar dalam ruang dan skop masa depan tentang penghasilan filem-filem sedemikian terutamanya di Malaysia. Kekurangan dari segi penghasilannya mahupun dari segi sambutan berbanding filem dalam genre-genre seperti komedi cinta, komedi seram dan juga komedi aksi membuatkan para karyawan filem tempatan berfikir seribu kali untuk melaburkan usaha dan wang untuk filem-filem keagamaan ini. Di samping itu, kurangnya kefahaman pembikin filem secara menyeluruh tentang interpretasi filem yang mengangkat elemen keagamaan (Islam) ini turut menyebabkan para khalayak filem berasa tawar hati untuk menyokong filem-filem ini seperti yang berlaku kepada filem 7 Petala Cinta (2012).

Berdasarkan hasil kajian tesis saya (belum diterbitkan lagi) wujud tahap minat yang tinggi dalam kalangan khalayak filem Malaysia terhadap filem yang berbentuk keagamaan (Islam)iaitu hampir 86%. Malah kajian menunjukkan dapatan yang signifikan di antara tahap minat dengan penontonan filem keagamaan (Islam). Namun, di mana silapnya apabila filem bergenre ini sering dianggap sebagai 'underdog' dan diketepikan oleh penggiat filem tempatan. Malah kewujudannya hanya dipandang sepi di bumi sendiri berbanding filem-filem bergenre sama dari Indonesia dan Iran. Apatah lagi filem-filem yang dihasilkan tidak memenuhi intipati syariat Islam yang sebenar.

Faktor-faktor ini menyumbang kepada persoalan kenapa Malaysia gagal menghasilkan filem keagamaan (Islam) yang baik berbanding dengan filem dari Indonesia dan juga Iran. Justeru, walaupun kajian membuktikan ramai khalayak filem Malaysia berminat dengan filem yang berbentuk keagamaan (Islam) ini tetapi apabila produk yang ditawarkan tidak begitu menepati citarasa mereka, sudah tentu sambutannya tidak begitu menggalakkan.

Malah sebagai pembikin filem tempatan, mereka seharusnya lebih memahami konsep filem yang berunsurkan keagamaan (Islam) dan filem Islam dengan lebih baik agar penginterpretasiannya lebih jelas dan menepati konsep Islam (akhlak, akidah, ibadah & syariat Islam) yang sebenar.

Naim Ahmad (2011) dalam buku 'Filem Islam: satu pembicaraan' telah membincangkan secara panjang lebar tentang filem yang berunsurkan Islam dan juga filem Islam. Menurut Naim (2011), filem berunsur Islam merujuk kepada filem yang antara paparannya mengandungi beberapa unsur yang selaras dengan tuntutan Islam. Namun, tidak keseluruhan filem tersebut ‘Islamik’. Mungkin daripada aspek naratif, dramatik, sinematografi, semiotik, aplikasi, teknikal dan kontekstualnya. Manakala, filem Islam menurut Naim (2011) pula membawa mesej penyerahan diri, tunduk, patuh dan bertauhid kepada Allah yang Maha Pencipta. Menurut Naim (2011):
“Hasil garapan inti-inti pembicaraan tentang seni dalam Islam, maka filem Islam diungkapkan sebagai sebuah hasil seni, berbentuk ‘produk halal’, pra dan pasca penerbitan dengan pengisian dan garapan bersandarkan kod etika dan nilai Islam sehinggalah kepada proses edaran, tayangan dan tontonan khalayak. Tujuannya menyebar dakwah, menerap nilai murni dan menegakkan amar makruf nahi mungkar”.


Sayang sekali....Malaysia sebagai negara Islam yang pernah menganjurkan Minggu Filem Islam sebenarnya berdepan dengan masalah produk filem sebegini untuk dipertontonkan kepada pengunjung-pengunjung yang meminati filem Islam. Yang pasti anjuran tahun 2009 itu masih lagi mengharapkan filem Syukur 21 (2000) sebagai mewakili Malaysia yang kita sendiri tahu gagal dari segi kutipan box-officenya. Ini berbeza dengan filem Laskar Pelangi sebagai contohnya yang mencapai kutipan box-office yang baik. Begitu juga dengan filem Ayat-ayat Cinta dan juga Ketika Cinta Bertasbih.

Hakikatnya kita masih jauh mencapai produk filem Islam. Malahan, filem keagamaan (Islam) pun kurang kuantitinya. Justeru, masa depan filem-filem sebegini di Malaysia macam mana?.........


1 comment:

Viper Feireira said...

salam, kalau boleh nak minta tolong, boleh x blogger list down contoh2 (kalau boleh nak semua) filem2 berunsur islam and filem islam dari malaysia, mungkin trmasuk indonesia sekali, thanks

LinkWithin