Followers

Thursday, July 14, 2011

Cuba Lihat Displin Komunikasi dari Perspektif Dakwah

Bidang komunikasi, berpaksikan Barat kerana Barat yang mempelopori perkembangan displin ilmu komunikasi. Oleh itu, tidak hairanlah jika segala konsep, model, teori, serta prinsip komunikasi berdasarkan perspektif dan cara fikir mereka. Elemen-elemen dalam proses komunikasi juga dibangunkan bertunjangkan nilai dan pemikiran mereka. Sebab itulah tujuan dan matlamat komunikasi tidak disandarkan kepada Tuhan. Kerana dalam komunikasi Barat, nilai ketuhanan itu dipisahkan dari segala aspek ilmu yang mendasarinya. Sebagai contohnya asas dalam komunikasi seperti SMCR - sender, message, channel dan receiver - berlaku di antara manusia sahaja. Begitu juga dengan model Laswell yang memasukkan kesan (effects) juga tidak menghiraukan nilai ketuhanan. Ini yang membezakan di antara komunikasi Barat dan tunjang komunikasi dakwah. Kerana pada akhirnya matlamat komunikasi dakwah hanya untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT.

Pada hakikatnya Islam juga turut membincangkan mengenai komunikasi yang lebih dikenali sebagai i'lam dan ittisal dalam bahasa Arabnya. Islam juga turut menyentuh mengenai aspek hubungan hablul min an-Naas dan hablul min Allah yang mendasari komunikasi Islam atau komunikasi dakwah. Asas ini yang membezakan komunikasi dakwah dengan komunikasi konvensional yang berkiblatkan Barat.

Kita juga dapat lihat senario yang berlaku di Malaysia. Boleh dikatakan semua universiti yang menawarkan kursus bidang komunikasi turut menerima pendekatan metateori komunikasi Barat ini. Bidang pengajian komunikasi di Malaysia diajar dari perspektif Barat tanpa cuba menilainya kembali melalui pendekatan Islam dan Dakwah. Sedih bukan! Justeru, perkembangan displin komunikasi hanya menguntungkan mereka yang bias dengan Barat semata-mata. Sehinggakan pada hari ini pun susah dan sukar untuk kita menetapkan definisi mengenai komunikasi dakwah apatah lagi mencari teori mengenainya. Malah, kajian penyelidikan komunikasi yang dijalankan secara saintifik dan empirikal walaupun dilakukan oleh sarjana muslim banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan perspektif Barat.

Walaubagaimanapun, terdapat juga hujah dan debat yang menegaskan bahawa kita perlu melihat bidang komunikasi daripada perspektif yang berbeza seperti perspektif Islam dan Asia. Ini kerana budaya, cara hidup dan agama masyarakat Islam dan Asia memang jauh berbeza dengan Barat. Mana mungkin kita masih lagi menerima komunikasi intrapersonal, interpersonal, small group mahupun mass communication - media effects Barat tanpa sifat kepedulian kita terhadap nature hidup kita sendiri dan agama kita sendiri iaitu ISLAM.

No comments:

LinkWithin