Followers

Monday, April 11, 2011

Islam dan Tingkah laku Prososial
Tingkah laku prososial sebenarnya dapat kita fahami sebagai tingkah laku atau perlakuan yang bertujuan untuk kebaikan orang lain seperti saling tolong menolong dan berkasih sayang. Memang terbukti kajian prososial ini ada kaitannya dengan agama. Malah agama Islam sendiri sebenarnya sudah lama membicangkan mengenai tingkah laku prososial seperti firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2;“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah : 2)

Islam itu sendiri membawa pengertian selamat dan damai. Ia bermaksud penyerahan diri secara total kepada Allah. Justeru, masuk Islam pasti akan selamat di bawah lindungan Allah SWT. Malah Islam merupakan agama kedamaian dan mementingkan nilai persaudaraan. Oleh itu, nilai-nilai Islam sangat dekat dengan nilai-nilai prososial.

Seharusnya kita dapat fahami bahawa agama (Islam) akan membentuk nilai yang akan mempengaruhi setiap keputusan dan tingkah laku manusia. Oleh itu, sepatutnya orang Islam lebih baik daripada mereka yang bukan Islam dari aspek nilai dan cara hidup dengan mengamalkan nilai seperti berbaik sangka sesama kita, berkasih sayang, saling hormat menghormati, saling tolong menolong, berlemah lembut ketika berbicara serta menjaga perlakuan sebagai seorang Islam dll. Semua ini telah diajar oleh Islam melalui manual book (al-Quran dan al-hadith) yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita, orang Islam. Persoalannya kenapa masih ada orang Islam yang tidak mencerminkan nilai agama Islam itu sendiri? Masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan diri sebagai seorang Islam. Malah lebih teruk daripada mereka yang bukan Islam. Apakah ajaran Islam tidak lekat di hati mereka; bercakap dengan bahasa yang kasar dan sumpah seranah, berbicara dengan kata-kata yang bohong dan menyakitkan hati, bertingkah laku dengan tingkah laku sosial Barat, bersifat mementingkan diri sendiri, gagal membawa nilai agama dengan tidak menutup aurat serta tidak berjaya menjadi muslim yang sempurna dengan tidak solat. Wahai hati-hati yang lalai, hati-hati yang ditutupi cahaya hidayah Allah, hati-hati yang diselubungi dosa dan hati-hati yang keras - masih ada waktu untuk berubah - kembali lah ke jalan Tuhan mu!.

Yakinilah dengan agama Islam yang sentiasa menjanjikan kebaikan dalam hidup. Yakinilah bila kita dekat dengan Allah, Allah akan sentiasa mendekatkan diriNya dengan kita. Yakinilah Islam adalah agama rahmat - rahmatnya kita berada dalam agama Islam! Buktinya kita masih hidup sehingga hari ini - kerana Allah memberikan peluang kepada kita untuk terus berubah dan bertingkah laku dengan tingkah laku yang baik (prososial) sebelum ajal menjemput kita.

Ini merupakan peringatan untuk diri saya serta saudara sesama Muslim yang lain - sentiasa ingat mengingati untuk perkara kebaikan. Ameen.

No comments:

LinkWithin